UWAGA

poniedziałek, 29 listopada 2021

Warto przeczytać

Kredyty frankowe - czy ugoda z bankiem się opłaca?

Rosnąca ilość spraw sądowych, które zostały wygrane przez frankowiczów sprawia, że banki zaczynają przedstawiać swoim klientom propozycje ugód, które miałyby zminimalizować ich straty. Na czym miałoby to polegać? Czy zawarcie ugody z bankiem jest opłacalne dla kredytobiorcy we frankach? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.


Dwa sposoby na ugodę z bankiem

Kolejne banki wysyłają lub za chwilę zaczną wysyłać do kredytobiorców we frankach propozycje ugód, które miałyby polubownie zakończyć spór. Wykorzystywane są w tym celu dwa mechanizmy, a mianowicie ugoda zgodnie z zaleceniem KNF lub porozumienie na zasadach własnych banku. W pierwszym przypadku kredyt miałby zostać przewalutowany na złotówki, LIBOR zamieniony WIBOR-em. Czy jest to korzystne dla kredytobiorcy? Oczywiście, że nie, ponieważ użycie WIBOR-u oznacza uzależnienie się od rosnących stóp procentowych, co w obecnej sytuacji finansowej kraju nie jest zbyt dobrym posunięciem.

W drugim przypadku kredyt frankowy miałby zostać uznany jako za kredyt, który od początku był udzielony w złotówkach. Takie rozwiązanie swoim klientom proponuje np. PKO BP oraz ING. Przeliczenie na złotówki oznacza, że wskaźnik LIBOR miałby zostać zastąpiony WIBOR-em. Czy jest to korzystne rozwiązanie? Jeśli tak, to głównie dla banku, ponieważ klient przejmuje na siebie ryzyko zmiany stóp procentowych, ale również zgadza się na przeliczenie kredytu na złotówki według kursu, który jest niższy od aktualnego, ale jednak wyższy od kursu obowiązującego w pierwszych latach spłaty.

Unieważnienie umowy kredytowej

Jak widać oba mechanizmy ugodowe w sprawie kredytów we frankach są korzystne głównie dla banku. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla kredytobiorców jest unieważnienie umowy. Jak unieważnić umowę frankową? W tym celu należy założyć sprawę w sądzie, który po jej rozpoznaniu może nakazać unieważnienie. Skutkuje to uznaniem, że umowa kredytu we frankach nie istniała od momentu jej zwarcia, w związku z czym obie strony muszą zwrotu uzyskanych od drugiej strony środków. Na jakiej podstawie sąd może unieważnić umowę kredytu we frankach? Przyczyną może być występowanie w niej tzw. klauzul abuzywnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że w tym momencie to bankom o wiele bardziej zależy na zawarciu ugód z frankowiczami, ponieważ mogą w ten sposób ograniczyć swoje straty. Z punktu widzenia kredytobiorcy o wiele lepszym rozwiązaniem wydaje się podjęcie starań o całkowite unieważnienie umowy kredytu we frankach.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.